Privacy Beleid

ME Art, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ME Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier of intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Marloes, ME Art in correspondentie en telefonisch.
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marloeselbertse@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, ME Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling Zo gebruiken we jouw naam en adresgegevens om op je factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.
 • Het leveren van een product. Zo gebruiken we jouw naam en adres om je het product toe te sturen wanneer je deze besteld hebt. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het uitvoeren van de door jou bestelde dienst. Zo gebruiken we jouw telefoonnummer of Skype-adres om je te bellen voor afgesproken coachingsessies en je e-mailadres voor eventuele aanvullende coaching per e-mail of voor het toesturen van oefeningen. Ook gebruiken we deze gegevens voor het eventuele maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het feedback vragen wanneer je een dienst of product bij ons hebt afgenomen. We zullen je hier eventueel eenmalig over mailen, om van jou te horen hoe je onze dienst of product hebt ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame. De nieuwsbrief ontvang je alleen wanneer je hier zelf expliciet toestemming voor gegeven hebt. In het geval je een klant bent heb je deze toestemming mondeling, schriftelijk via e-mail, door je e-mailadres voor dit doel aan mij te geven na bijvoorbeeld een workshop of via inschrijving door jou zelf op de website gegeven. In het geval je geen klant bent heb je deze toestemming gegeven via inschrijving door jou zelf op de website. Reclame buiten de nieuwsbrief zal, wanneer je reeds een klant bent van ME Art, incidenteel kunnen bestaan uit een e-mail die wij je sturen om je op de hoogte te stellen van gelijkende diensten of activiteiten als die je hebt afgenomen bij ME Art. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het plaatsen van reviews van klanten op onze website. Dit gebeurt alleen in overleg met en met expliciete goedkeuring van de desbetreffende klant. De klant is gemachtigd ten alle tijden deze goedkeuring weer in te trekken, waarna de review direct verwijderd zal worden van de website. Grondslag: Toestemming.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ME Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ME Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ME Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Factuurgegevens | Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst
 • Contactgegevens ten behoeve van onze dienstverlening of om je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening | Bewaartermijn: zolang ME Art bestaat of wanneer jij een verzoek indient om je gegevens te laten verwijderen.
 • Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics. | Bewaartermijn: 38 maanden
  Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

ME Art deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ME Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ME Art maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • WordPress: verzorgt de hosting van onze website.
 • Moneybird: boekhoudprogramma.
 • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
 • Mailchimp: Programma voor het maken van mailinglijsten en verzenden van nieuwsbrieven.
 • Mollie: beveiligd betaalsysteem van de webshop
 • FB pixel op mijn website. Commerciële doeleinde, om meer verkopen te kunnen realiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ME Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

ME Art gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Wil je niet dat jouw gegevens, hoewel geanonimiseerd, door Google Analytics worden opgeslagen? Via volgende link kan je een add on van google zelf downloaden, die ervoor zorgt dat geen enkele website jouw bezoek meer via google analytics kan waarnemen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ME Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marloeselbertse@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ME Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ME Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marloeselbertse@gmail.com.

ME Art heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • SSL, Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

Wijzigingen privacyverklaring
ME Art kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.meart.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 10-10-2020 en voor het laatst gewijzigd op 04-11-2020.
Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met marloeselbertse@gmail.com

 

 

0
  0
  Winkelmandje
  Winkelmandje is leegTerug naar Winkel